Szkoła policealna - technik dentystyczny - 5 semestrów

Cena : 13.00 PLN

TECHNIK DENTYSTYCZNY – nauka w 2,5 roku


Oferujemy:


- praktyczną naukę zawodu;


- udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych (m.in. ceramika, CAD/CAM) potwierdzony certyfikatami;


- elastyczne godziny zajęć.


 


O przyjęcie do Studium Techniki Dentystycznej


mogą ubiegać się osoby, które złożą:


- podanie o przyjęcie do szkoły


- świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury)


- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki


- 4 zdjęcia


 


Studium Techniki Dentystycznej


09-401 Płock,


ul. Popłacińska 37,


tel.: (24) 262-48-77


 


Na dzień dzisiejszy opłata za czesne 400 zł/miesiąc, tj. 13,33... zł za dzień :)Strona www: 242624877